9/07/2009

ZEEUWS-VLAANDEREN


FIETSTOCHT (6 SEPTEMBER)

Met de auto rijden we voorbij Hulst richting Kloosterzande (Hulstseweg). Bij Klinkaart slaan we links de Cathelijneweg in en via de St. Josephstraat rijden we tot Hengstdijk. Onderweg krijgen we zicht op de vogelkreek. Geschiedenis, geologie, hydrografie: "Tussen de landen van Hulst en Houtenisse stroomde in oost-westrichting de Vogelkreek ... De vogelkreek is een voormalige kreek met omliggende vochtige en zoute graslanden ... Restanten van oude stroomgeulen... " Eén enkele zeiler. Hier en daar een discreet donkergroen geverfd vissershuisje tegen het riet aan. Levendige herinnering aan vorige winter. We wandelden hier met vrienden op het ijs. Eerst was er hete drank en tussen de vele schaatsers ondernamen we voorzichtige pogingen om de glijbaantjes uit onze jeugdjaren terug te winnen. Geüpdatete Hendrick Avercamptaferelen. De mooie windmolen op de achtergrond. Een vliegeraar zorgde voor hedendaagse kleuren. We stapten, warm ingeduffeld en uiterst voorzichtig, in westelijke richting over de alsmaar desolatere ijsvlakte. Vandaag is het begin september en het weer aarzelt tussen nazomer en komende herfst. Even voorbij de kerk vinden we parkeerplaats
voor onze Berlingo. De fietsen worden uitgeladen. Het is wat twijfelen welke kleren aan of uit. Frisse wind en zonnige periodes. We fietsen verder langs de Vogelweg. Wind tegen. De Oude Havendijk lokt ons even met zijn naam, maar dat zal voor een andere keer zijn. Langs de Copwijkseweg, de Campensedijk en de Bossestraat komen we in Vogelwaarde. Langs de Rapenburg bereiken we de Zuidweg en via deze komen we uiteindelijk bij de Vogeldijk. Plaatsnamen die de verbeelding aanspreken, zij geven reliëf en roepen verlangens op. Fietsen in talige parcours. Wind mee en genietend van het polderlandschap dat verre van eentonig is. Pauze. Leen raapt aardappelen die achterblijven op het veld: als het geen Millet is, dan is het Van Gogh. Ik tracht intussen foto's te maken van de ganzen. 'Het is een plaag aan het worden', weet een toekijkende fietser. 'Natuur is goed, maar teveel is teveel.' We discussiëren vriendelijk over nuttig nut en het nuttige nutteloze. Het nuttige nutteloze van restanten oude stroomgeulen en laatbloeiend moerasscherm. De nutteloze bruine kiekendief, de nutteloze waterral, de nutteloze blauwborst, het nutteloze baardmannetje, de nutteloze roerdomp, de nutteloze porseleinhoen, de nutteloze grutto's, de nutteloze grauwe, de nutteloze kol- en de nutteloze rietganzen, de nutteloze slobeenden en de nutteloze slechtvalk. Het nutteloze nut van woorden proeven, de nutteloze brakke ruigtevegetatie van woorden. We pauzeren bij het informatiepaneel en eten een appel. We lezen over het zeldzame moerasscherm dat hier bloeit. 'Kruipend moerasscherm in de west-vogelpolder.' 'De soort bloeit vrij laat in het jaar, vanaf de zomer tot in de herfst.' Hopelijk bloeit hij ook op het internet zodat ik niet eindeloos moet overpennen. We fietsen langs de Vogeldijk verder en via de Meerdijk bereiken we de Hoefkensdijk die we over de Hultseweg blijven volgen. Via het gehucht Lamswaarde komen we aan de Boudeloodijk waar een strakke watergang de dijkweg haaks kruist als op een schilderij van Mondriaan. Tussen de bomen het onwezenlijke beeld van een langzaam voortbewegend schip: Wallenius Wilhelmsen. Langs de Schapendijk komen we opnieuw aan de Hulstseweg die we oversteken om via de St. Josephstraat onze lus te voltooien. We wijken even uit om een groet te brengen aan Bieke. (Eerder woonde zij in Paal.) De rit huiswaarts, met scampi's en gekoelde witte wijn in het vooruitzicht. Kim Clijsters wint van Venus Williams. Hyacinth Bucket - 'Bouquet'- sluit de avond af.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Blogarchief