10/31/2010

EEN GROET AAN LOUIS TOBBACK

'Archeologie wroet diep onder de fundamenten waarop de arrogantie van beschavingen en revoluties rust. Wanneer die tunnelgravers stuiten op fundamenten die uit rotsgesteente horen te bestaan, maar slechts zand blijken te zijn, beginnen de verdiepingen van het staatsgebouw hoog boven hen te beven. '

(Neal Ascherson: Zwarte Zee, Eldorado, 1995-2007)

10/23/2010

NEAL ASCHERSON

"Alle menselijke populaties zijn in zekere zin immigranten. Alle vijandigheid tussen verschillende beschavingen op één plaats heeft een aspect van de klassieke afkeer van immigranten voor de volgende bootlading die de kust nadert. Het is of men het recht bezit zijn huis en akkers en graven te verdedigen tegen een invasie. Het wordt echter te gek als men beweert de enige eigenaar te zijn, als men het feit van de kolonisatie uitbreidt met het aanzien van een landschap, tot een abstractie van eeuwige en onveranderlijke eigendom."

Neal Ascherson: Zwarte zee, Eldorado, 2007

10/20/2010

GALJOEN

WIM DELVOYE ?

WIM DELVOYE ?

In Felix Timmermans Pieter Bruegel (1927) trof mij deze passage:

'En het teekenen bliksemde in zijn vingeren, maar bij God, geen papier, niets dan een verken!
En met een stuk blauw krijt teekende hij vlug, hartstochtelijk en duidelijk, op den rozen rug van een luiliggend verken, dit gulden galjoen, dat statig naar de geurige morgenlanden dreef.
"Maar dat houden die vetlappen niet tegen!" sakkerde hij, gonzend van geluk, toen hij zag, hoe goed het geteekend was.'

Geëindigd om 7 uren 's avonds, toen den Engel des
...Heeren luidde op den St. Gommarustoren, op
..........den laatsten dag van 't jaar 1927, den
............dag van St.Sylvester. God zij dank,
.................dat het af is geraakt; 'k heb er
....................lang aan gewerkt, maar er
............................veel geluk aan
...................................gehad.

(uit: Felix Timmermans: Pieter Bruegel, zoo heb ik u uit uwe werken geroken)

Natuurlijk moest ik aan de getatoeëerde varkens van Wim Delvoye denken. Heeft de kunstenaar zich op Timmermans gebaseerd ? Hebben anderen deze link reeds gelegd ? Blijkbaar niet en de kunstenaar zelf viel uit de lucht toen ik hem de passage voorlegde (vernissage Knocking' on Heavens Door, Bozar Expo, dinsdag 19 oktober 2010). Hoe verlopen creatieve processen ? Wat leeft in ons al dan niet collectieve geheugen ?
Uit welke bron put de schrijver en de beeldende kunstenaar ? Ik wil de oorspronkelijkheid van Wim Delvoye niet betwisten maar met deze passage wordt Felix Timmermans toch een beetje actueler.

Hélène Van Everbroeck
Mortsel, 20 10 2010
helene.van.everbroeck-dierckx@telenet.be

10/06/2010

GEDICHT

HOE HET GAAT MET DE KUNST

de kunst van het handelen
de kunst van het wandelen
de kunst van de handeling
de kunst van de wandeling
de wandelende kunst
de wandelende handel
de handel en de wandel
een tekening tekenen
een handeling tekenen
een tekening wandelen
een tekening wandelen op een strand
een tekening wandelen in een land
een weg tekenen die nergens heen gaat
een weg wandelen die nergens heen gaat
bogen tekenen
bogen wandelen
curven tekenen
curven wandelen
bogen tot curven wandelen
curven wandelen die nergens heen gaan
letters tot bogen
en bogen tot curven
en curven tot woorden wandelen
woorden wandelen
op een weg die nergens heen gaat
in een land zonder handelen
woordeloos wandelen
zonder handelen
een weg wandelen
nergens

Dirk Verhaegen (2010)

Blogarchief