5/20/2011

WISKUNST

GEOMETRISCH - SYSTEMATISCH - POËTISCH


Ik beschouw mijn werk als systematisch. Dat betekent niet dat ik systematisch werk, wel dat een werk of een reeks bepaald is door een strikt logisch-mathematisch systeem. Het gebruikte systeem is niet altijd door de toeschouwer te achterhalen, en het achterhalen van het systeem is ook niet de enige manier om het werk te 'consumeren'. De toeschouwer heeft zijn eigen lectuur.

Mijn werken zijn rationeel te begrijpen op het niveau van de systematiek. Didactische tekeningen, schema's en ontwerptekeningen zijn hierbij een welkome aanvulling. Onder rationeel versta ik dat het werk en de werkwijze als evident en noodzakelijk worden ervaren. Het systeem kan helder worden begrepen, er is sprake van een aha-erlebnis. Het begrijpen van het systeem betekent niet noodzakelijk het begrijpen van het werk. Een systeem kan op zichzelf geëvalueerd worden. Een werk kan op zichzelf geëvalueerd worden. Goede systemen geven niet noodzakelijk goede beelden. Goede beelden resulteren niet noodzakelijk uit goede systemen. Ik wil goede beelden die aan goede systemen beantwoorden. Beelden moet men esthetisch beoordelen, ik bedoel visueel. Criteria zijn te zoeken in de regionen van 'verrassende orde', van een oorspronkelijkheid die zich in een lange traditie laat inschrijven, van 'er mee kunnen leven', van 'de geest die in beweging gezet wordt', van verhelderende metaforen. Simpele systemen kunnen in complexe beelden resulteren. Complexe systemen kunnen in simpele beelden resulteren. Simpele beelden en simpele systemen kunnen complex zijn.

Systematische kunst is een ontmoeting van het mentale in het fysische. De materialisatie speelt haar rol. Pragmatische factoren kunnen ook een rol spelen: droogtijd, kosten, beschikbaarheid, etc... Materiaalkeuze, lijndikte, afwerking, formaat, kleurstelling kunnen allen mee bepalen of een werk al dan niet visueel overtuigt.


Dirk Verhaegen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Blogarchief