6/06/2011

GIOVAN PIETRO BELLORI

HET KABINET DER GELETTERDEN

Zij die vurig van boeken houden vormen zonder het te weten een geheime gemeenschap. Het plezier van het lezen, de onbegrensde nieuwsgierigheid en een eeuwige verbondenheid houden hen saam.
Hun keuze stemt nooit overeen met deze van de kooplieden, de professoren, noch met de academies. Zij respecteren de smaak van de anderen niet en nestelen zich eerder in spleten en plooien, in de eenzaamheid, in de vergetelheid, in de uitersten van de tijd, in de hartstochtelijke zeden, in de schaduwzones.
Ze vormen op zich een bibliotheek van korte levens. Zij lezen elkaar in stilte bij kaarslicht, in de schuilhoeken van hun bibliotheek, terwijl de krijgslieden elkaar met misbaar afslachten en de kooplieden elkaar schreeuwerig in het felste zonlicht verslinden op de stadspleinen.

Giovan Pietro Bellori (17e eeuw)

SAN CLEMENTE

Blogarchief