11/02/2012

François Cheng

'Terwijl de mens over zijn kleine berekeningen gebogen staat en plannen maakt voor de komende maanden en jaren, lacht het lot stiekem achter zijn rug. Het houdt er niet dezelfde kalender, niet dezelfde waardeschaal op na als de mensen en heeft zijn eigen toekomstperspectieven; het lapt de menselijke termijnen, die gehoorzamen aan al te onmiddellijke, al te in het oog springende belangen aan zijn laars. Het lot rukt de mensen halverwege hun moeizame pad weg en plaatst ze op een weg waarop ze geen uitzicht hebben en waarvan ze niet weten hoe lang hij is en waarheen hij voert.'

François Cheng: De balling
vertaling Théo Buckinx
Prometheus Amsterdam, 1999
ISBN 90 5333 844 6

Blogarchief