5/12/2014

Bernard Stiegler

"Consumptie, voor zover ze het libido gebruikt en verbruikt totdat het is uitgeput, functioneert in het algemeen op grond van een wezenlijke frustratie - en produceert een samenleving van gefrustreerden.
Juist voor zover het geconsumeerde object de singulariteit niet ondersteunt, maar haar wegdrukt naar het vlak van de particulariteit is het een teleurstellend object. De consumptie ervan schenkt geen enkele bevrediging en geeft geen enkel plezier, maar intensiveert daarentegen een gevoel van leegte, van ijdelheid, dat bijna automatisch gevolgd wordt door een consumptieve reflex die net als Sisyfus tevergeefs probeert de leegte te vullen, maar in werkelijkheid de afstomping slechts verhevigt en de condities ophoopt voor een veralgemeniseerde walging."

Bernard Stiegler: Per toeval filosoferen. In gesprek met Elie During. 
Klement/Pelckmans 2014 (Frans origineel 2004)

Blogarchief