3/17/2015

KAREN ARMSTRONG

"De stelling dat het primaire motief van een terroristische actie politiek van aard is, lijkt misschien voor de hand te liggen, maar dat geldt niet voor wie dergelijke gruweldaden halsstarrig wil afdoen als 'zinloos geweld'. Velen die er zo over denken, vatten religie op als een soort synoniem voor een irrationaliteit die de ultieme oorzaak is. Een van de prominentste figuren in deze hoek is Richard Dawkins, die heeft betoogd dat 'alleen het religieuze geloof weldenkende en fatsoenlijke mensen sterk genoeg kan motiveren om tot zo'n uiterste dwaasheid te komen'. Maar deze gevaarlijke simplificatie komt voort uit een verkeerd begrip van zowel religie als terrorisme. Het is natuurlijk een bekend voorbeeld van de seculiere neiging van de moderniteit om 'religie' een gewelddadige en onredelijke macht toe te dichten die buiten de politiek van beschaafde naties moet worden gehouden. Op de een of andere manier wordt hierbij vergeten dat alle grote wereldreligies als een van hun essentiƫle principes het gebod gemeen hebben om anderen te behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden. Daarbij valt overigens niet te ontkennen dat religie vaak een rol heeft gehad bij terroristische wreedheden. Toch is het veel te gemakkelijk om religie tot de zondebok te maken zonder te kijken wat er werkelijk in de wereld speelt."

Karen Armstrong: In naam van God, De Bezige Bij Amsterdam, 2015 (p. 446-447)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Blogarchief