6/14/2015

VELIMIR CHLEBNIKOV? GUIDO GEZELLE!

Jam sol recedit

Heel 't westen zit gekibbelkappeld
gewaggelwolkt, al hil en dal;
't zit blauw en groen en geluw g'appeld;
te morgen nog volstormde 't al,
en stille is 't nu! De zonne, aan 't zinken,
doet hier en daar een splete blinken,
        en kijkt erdeure, nu en dan.
Heel 't westen bleust en blikt ervan...!
Zo heerlijk is 't, als of er zoude
een reuzenpenning, rood van goude
de reuzenspaarpot vallen in
der slapengaande zeevorstin.

Guido Gezelle

uit De zee, de zee - Gedichten uit de hele wereld,
verzameld door Kathinka van Dorp

Van Gennep-Novib-Ncos 1998


Blogarchief