10/02/2018

PETER WEIBEL

"Zodoende is cultuur duidelijk noch geopolitiek, noch nationaal, noch door de staat geleid, noch te definiëren in termen van etniciteit, maar kan ze eerder worden gezien als een van generatie op generatie doorgegeven netwerk, een taak van overdracht die politieke grenzen overschrijdt."

Peter Weibel 1996

Blogarchief