5/20/2011

WISKUNST: MAX BENSE

Max Bense

'Onder andere de zuiver wiskundige elementen kunnen nooit zuiver esthetische elementen zijn, alhoewel zij deel kunnen uitmaken van de technologie, van de inhoud of van de vorm van deze laatsten.'

'Het is onmogelijk het esthetische element te reduceren tot de geometrie of tot de rekenkunde want de perceptie is van esthetische aard. Het esthetische element is in feite een medewerkelijke constructie, daar waar de mathematische relaties, aan de vaststelling onderworpen, vallen onder de ideële zijnsmodus.'

'Maar wij moeten de nadruk leggen op het feit dat deze <> er niet toe leiden dat het esthetische fenomeen een mathematisch fenomeen wordt, maar dat het integendeel het mathematische fenomeen is dat de drager wordt van het esthetische fenomeen. De mathematische fenomenen zijn niet noodzakelijk mooi, maar, en daar zijn het juist de ritmes van Max Bill, de oppervlakterelaties van Baumeister, de composities van Kandinsky en de constructies van Vantongerloo die in staat zijn het ons te leren, zij zijn het op gebeurlijke wijze. terwijl de mathematische constructies van de stoïcijnse wereld uit het bepaalde voortkomen, onttrekken de esthetische constructies zich daaraan.'

(vert. Dirk Verhaegen)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Blogarchief