7/04/2018

WENEN
KUNSTRAUM BUCHBERG AM KAMP

 (afb. van boven naar onder: (1) Michael Beutler, (2) Dan Graham, (3) Heimo Zobernig, (4) Hartmut Böhm, (4) Thomas Kaminsky, (6) Gary Woodley, (7) Dora Maurer. Het werk van Beutler behoort tot de tentoonstelling "Yesterday, Today, Today", een gemeenschappelijk project van Kunstraum Buchberg en mumok (Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien). De overige werken behoren tot de permanente ruimtelijke installaties in Schloss Buchberg. 


6/01/2018

KENNETH WHITE

HEGEL EN ZHANG SANFENG

Hegel beval, als ik mij goed herinner, als eerste "belangrijke" taak voor de ochtend aan (ik veronderstel dat hij toestond dat men zonder wroeging tevoren eerst een goed kakje mocht doen) de ochtendkranten te lezen - om vertrouwd te blijven met de wereldevenementen in een toestand van mentaal realisme. Dit nu lijkt mij het toppunt van vervreemding. Tegenover het historische ontwaken van Herr Hegel, verkies ik veruit de attitude van de Eeuwig Ingeslapene Zhang Sanfeng:

Slapend op een oorkussen van steen
De kalender, de seizoenen vergeten
Komt de chi in de buik
Dan wordt de spirituele natuur werkelijkheid.
De chi stijgt in de mysterieuze leegte.
Elke zucht, elk in- en uitademen, natuurlijk en licht
Niet verward niet gescheiden
Kalme mens, zo lijk ik lui, slapend heel de dag,
Maar ik slaap zonder slapen,
Ik beoefen de ware Chan


Met andere woorden, ik verkies de Tai Chi (het absolute principe) boven het dagblad.
Het is Zhang Sanfeng die de reeks oefeningen bedacht (die we kennen onder de naam Tai Chi Chuan) waarvan de praktijk ons bij de Tai Chi brengt. Zhang Sanfeng was magistraat in het Chong San district (ambt dat hij opgaf om kluizenaar te worden in de bergen), toen hij op een dag, thuis in stilte gezeten, geruis hoorde onder het venster. Hij keek buiten en zag een slang in gevecht met een kraanvogel. Hun bewegingen fascineerden hem. Hij noteerde ze zo goed als mogelijk en dat bracht hem bij verwante bewegingen: de wolken aan de hemel, de loop van het water, de bomen in de wind. Hij codificeerde die bewegingen in een systeem van oefeningen. Wat verklaart waarom ik,
vanochtend op weg naar de aanlegsteigers, een parking voorbij liep waar een man De kraanvogel die zijn vleugels spreidt beoefende; enkele stappen verder deed er een andere De slang die schuifelt - terwijl op een pier, afgetekend tegen de ochtendhemel, een groep arbeiders De handen bewegen als wolken, Goudhaan op één poot, Schrijlings op de tijger tot in de bergen uitvoerde. Alle andere beschouwingen daargelaten ("deze oefeningen bezorgen diegene die ze beoefent gezondheid, geluk en lang leven"), is dat oneindig aangenamer om te bekijken dan een sigarenrokende vierkante kop achter De kaakslag van de dag, zelfs al is die kop, wat niet altijd het geval is, de olympische kop van Hegel.

Kenneth White
Le visage du vent d'est: Errances asiatiques
Espaces libres Albin Michel
ISBN 978-2-226-17835-0  
(vert. Dirk Verhaegen)

2/06/2018

EXPO HINGENEafb. onder: Dirk Verhaegen: Diagonalen in achthoeken, (1978-1983)
afb. onder: Dirk Verhaegen: Transactie 733, (2014-16)12/21/2017

GEDICHT


JAKOBSLADDER

ik zag een man
hij droeg een ladder
ik keek hem aan
hij zei: een Jakobsladder

hij zei: ik zoek een wolk
plaats dan mijn Jakobsladder

ik zei
een wolk geeft toch geen steun?
graaf liever hier een put
zoek diepgang
met uw Jakobsladder

mensen liepen door elkaar
niemand wist waarheen
de man gebaarde wild
hier, kruip op en onder
langs mijn Jakobsladder

acrobaten dag en nacht
engelensprongen
wankele standjes
op en van de Jakobsladder

een barmeid schaars gekleed
wees hem de deur
ga elders met je ladder,
ladderzatte Jakobsladder

ziedaar de mens:
molenwiekend,
hakkend slaags in 't puin
met afgeknakte stelten
met stukgeslagen Jakobsladders

Dirk Verhaegen,
december 2017
 

11/19/2017

POINCARE

'De wiskunde heeft een drievoudig doel. Ze moet een instrument bieden voor het bestuderen van de natuur. Maar dat is niet alles: ze heeft een filosofisch doel en ik waag zelfs te zeggen een esthetisch doel. Ze dient om de filosoof te helpen de noties van getal, ruimte en tijd te verdiepen. En boven alles scheppen de liefhebbers van wiskunde een genoegen in haar dat vergelijkbaar is met het genoegen dat de schilderkunst en de muziek bieden.'

Henri Poincaré

Blogarchief